Back to Top

NEDERLANDSE DOG DANCE BOND – NDDB

Doelstelling
De Nederlandse Dog Dance Bond (NDDB) is opgericht als een neutrale, overkoepelende vereniging die de belangen en ontwikkelingen behartigt van de Dog Dance-sport in Nederland in al haar facetten.
Het hoofddoel van de NDDB is het stimuleren van de groei en de ontwikkeling van de Dog Dance-sport in Nederland, om het voor iedereen mogelijk te maken van deze geweldige sport te genieten. De NDDB staat open voor communicatie en onderhandelingen met andere organisaties, die gebruik willen maken van de voordelen van de NDDB in de toekomst.

De oprichting
Tot het jaar 2009 bestond de Dog Dance-sport in Nederland vooral uit losse wedstrijden zonder vast wedstrijdreglement. Promotiepunten werden niet bijgehouden en er was geen vast aanknopingspunt voor wedstrijdlopers. De wedstrijden van de Amerikaanse Dog Dance organisatie, de World Canine Freestyle Organisation (WCFO), kwamen in opmars, maar een groot aantal inschrijvingen was er niet.

De vertegenwoordigers van de destijds vier Nederlandse Dog Dance-clubs die zich hadden aangesloten bij de WCFO zagen het belang in van een goede communicatie en samenwerking tussen de clubs onderling en de communicatie naar de WCFO-leden toe. Tijdens hun eerste overleg blijkt al snel dat elke vertegenwoordiger de belangen van de Dog Dance-sport voorop heeft staan. Samen delen ze de mening dat duidelijkheid, eenheid en structuur binnen de sport de beste voedingsbodem is voor verdere ontwikkeling van de team sport Dog Dance in Nederland.

Om deze reden richtten dhr. Joop Wibier, mw. Grietje Wagenaar, mw. Margreet Oerlemans en mw. Rebecca Davenpoort de Nederlandse Dog Dance Bond (NDDB) op. Op 6 juni 2009 is de NDDB officieel ingeschreven bij de K.V.K.

Ontwikkeling
In eerste instantie werden er door of namens de NDDB alleen WCFO-wedstrijden (live of video) georganiseerd.
De WCFO is een organisatie met jarenlange Internationale ervaring, een hooggewaardeerde juryopleiding en wedstrijdreglement. De WCFO heeft echter een aantal handicaps wat betreft het organiseren van wedstrijden. Deze hebben onder andere te maken met het hoge gewenste niveau door de WCFO, de kosten voor het uitnodigen van buitenlandse WCFO-juryleden en de taalbarrière. De stap voor (nieuwe) clubs om wedstrijden te gaan organiseren bleek erg lastig, vandaar dat er in 2010 is besloten tot het ontwikkelen van een eigen wedstrijdreglement.

Op 30 april 2011 werd de eerste NDDB-wedstrijd georganiseerd. Alle bestaande WCFO-wedstrijdlopers konden zich inschrijven in de klasse waarin zij bij de WCFO deelnamen en de WCFO-promotiepunten telden mee in het NDDB systeem.
Nadat er in de jaren die hierop volgde bleek dat er geen WCFO-wedstrijden meer georganiseerd werden en het aantal WCFO-lopers sterk afnam, is er besloten om de WCFO en NDDB van elkaar los te koppelen.
Tot eind 2013 heeft het NDDB-bestuur geprobeerd om de NDDB goed op de rails te krijgen met betrekking tot een goed wedstrijdreglement, huishoudelijk reglement en de ontwikkeling van statuten. Middels allerlei (informatie)bijeenkomsten en vergaderingen is hierbij de input van de Nederlandse Dog Dancers gevraagd. De statuten en het Huishoudelijk reglement zijn eind 2013 vastgelegd en op 21 december 2013 was de 1e officiële Algemene Leden Vergadering.

Heden en toekomst
Het huidige bestuur van de NDDB bestaat uit:
- Wenda v d Riet - voorzitter
- Vanessa van Laarhoven – secretaris
- Ronald LeBlanc – penningmeester
- Margreet Oerlemans - algemeen bestuurslid
- Marijke Bergsma - algemeen bestuurslid

Tezamen met de NDDB-leden hopen zij de NDDB en de Dog Dance-sport in Nederland op een nog hoger peil te brengen.

Door middel van het stimuleren van clubs en individuen om wedstrijden te organiseren hoopt de NDDB een volle wedstrijdkalender te kunnen aanbieden, met zowel kwalificatie- als recreatieve klassen waaraan men met hun hond(en) kan meedoen. Aan het eind van elk jaar wordt het NDDB Nederlands Kampioenschap georganiseerd, open voor iedereen met een NDDB startkaart.
Alle selecties voor de International Freestyle Competition op Crufts, de Open European Championships (OEC/EK) en World Championships (WC/WK) lopen via de NDDB.

In de toekomst wil de NDDB buitenlandse deelname op NDDB-wedstrijden meer gaan promoten, door onder andere een Engelstalige website en inschrijfformulieren aan te bieden.
De NDDB wil proberen door middel van het opstarten van projecten en het aanbieden van workshops de sport in Nederland groter te maken.
Input van Dog Dancers, maar ook van mensen buiten de sport, is altijd van harte welkom.