Selectiewedstrijd 3 maart 2024

Locatie:   Zoe'z indoor, Eswal 2, 9481 TK Vries
Ondergrond:   kunstgras met zandbodem er onder.
Grootte van de ring:   ongeveer 15 x 15 meter
Keurmeester   HTM: Janny Drost en Margreet Oerlemans
FS: Janny Drost en Brigitte van Gestel


Inschrijven kan vanaf 3 januari 2024 t/m 3 februari 2024

Inschrijfgeld voor Kwalificatieklassen en Recreatie-kwalificatieklassen € 25,00, Leden krijgen € 5,00 korting
Inschrijfgeld voor de Fun-klassen: € 15,00. Leden krijgen € 3,00 korting.

Inschrijfformulier kwalificatie
inschrijfformulier Fun klasses

Wij beseffen dat er nog niet voldoende tijd is geweest om de startkaart van te voren aan te vragen.
A.u.b. bij inschrijving voor de wedstrijd ook meteen de startkaart aan te vragen.
Bij "startkaart-nr" a.u.b. invullen: "in aanvraag"

Info over de betaling:
Na inschrijven dient u het bedrag over te maken op IBAN rekeningnummer NL 71 RABO 0157 8362 07 ten name van Nederlandse Dog Dance Bond
onder vermelding van:
1. Klasse waarin de combinatie wenst deel te nemen
2. Naam geleider & Roepnaam hond
3. Als er voor meerdere honden in een keer betaald wordt ook duidelijk aangeven welke hond in welke klasse

Tot ziens op 3 maart aanstaande
Bestuur NDDB